Titlu anunț Program operațional Data publicării
isRegistrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 12.04.2019 - 15.04.2019 POCU 16.04.2019
isAM POCU publică Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a a mecanismului DLRC POCU 15.04.2019
isAM POCU publică lista intermediară cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) POCU 15.04.2019
isAM POCU publică în consultare publică GS CS „Modernizarea instituțiilor pieței forței de munca” POCU 15.04.2019
isAM POCU publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară POCU 15.04.2019
isAM POCU publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară POCU 15.04.2019
isAM POCU publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4 si POCU/437/4/4 POCU 05.04.2019
isAM POCU publică Lista întrebărilor frecvente şi răspunsurile acestora pentru apelurile POCU 2014-2020 Nr.303 şi 304, aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.2. POCU 05.04.2019
isComitetul de Monitorizare POAT – 20 martie 2019 POAT 04.04.2019
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” POCU 28.03.2019
isAnunt privind publicarea corrigendum-ului la Ghidul solicitantului aferent Obiectivului Specific 1.3 - ”Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală” și Obiectivului Specific 2.4 - ”Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi”. POIM 28.03.2019
isAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15 POCU 27.03.2019
isAM POC anunţă modificarea ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECŢIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAŢĂ POC 22.03.2019
isAM POCU publică lista finala a cererilor de finantare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/ POCU 20.03.2019
isAnunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Obiectivul Specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor, din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) POIM 19.03.2019
isAnunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) POIM 19.03.2019
isAM POAT a revizuit „Ghidului beneficiarului privind implementarea tehnică şi financiară a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020” POAT 15.03.2019
isAM POCU: solicitare de clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/483/4/1 POCU 14.03.2019
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”. POCU 12.03.2019
isPOCU: corrigendum la GS CS „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” POCU 12.03.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !