Titlu anunț Program operațional Data publicării
isOrdinul 1437/ 2019 privind modificarea „Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ” pentru POC 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 6436/ 2017 POC 12.08.2019
isLista plăților POIM – actualizare 09 august 2019 POIM 09.08.2019
isApelul ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, prelungit până la 30 august POCU 08.08.2019
isConsultare publică: Ghidul POAD „Acordarea de materiale școlare” POAD 08.08.2019
isConsultare publică: Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC POC 08.08.2019
isInstrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare/evaluare în cadrul axei prioritare 1 POC POC 07.08.2019
isÎntrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 POCU 06.08.2019
isLista proiectelor aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa conformității administrative și eligibilității – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 06.08.2019
isOrdinul nr. 1408/2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului nr. 1340/2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU POCU 06.08.2019
isAnexa nr. 1 la Instrucțiunea nr. 20/08.07.2019 privind decontarea cheltuielilor indirecte pentru proiectele implementate în cadrul POC POC 06.08.2019
isOrdinul nr. 1363/2019 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 05.08.2019
isOrdin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC POC 05.08.2019
isOrdin pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/2016 privind aprobarea ghidului și lansarea apelului POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte „întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off” din cadrul 1 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecter de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CDI și universități, în scopul inovării de procese și de produse” din POC 2014-2020” POC 05.08.2019
isLista plăților POIM – actualizare 2 august 2019 POIM 02.08.2019
isConsultare publică: Ghidul solicitantului – Acțiunea 231 – secțiunea cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice POC 01.08.2019
isDocumente – Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 26.07.2019
isLista plăților POIM – 26 iulie 2019 POIM 26.07.2019
isOrdinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 26.07.2019
isPrezentarea comparativă a modificărilor aduse anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 26.07.2019
isConsultare publică: Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 POC 26.07.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !