Anunț privind organizarea si desfasurarea concursului în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Ministerului Fondurilor Europene și a unităților subordonate, aprobat prin Ordinul MFE nr. 503/2018, a unor posturi de natură contractuală în afara schemei de personal a MFE în cadrul proiectului: „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual”.

Rezultate Selectie

Erata Rezultate Selectie dosare

Rezultat interviu

Rezultat solutionare contestatii - proba interviu

Rezultate finale

Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Ministerului Fondurilor Europene și a unităților subordonate, aprobat prin Ordinul MFE nr. 503/2018, a unor posturi de natură contractuală în afara schemei de personal a MFE în cadrul proiectului: „Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014”

Rezultat selecție dosare

Rezultat interviu

Rezultat soluţionare contestaţii

Rezultate finale

Concurs pentru ocuparea a 9 posturi vacante la Direcția Coordonare SMIS și IT, în cadrul echipei de implementare a proiectului: "Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014"

Rezultat selecţie dosare

Rezultat interviu

Concurs pentru ocuparea celor 30 de posturi vacante la Direcţia Generală Programe Europene Competitivitate, în cadrul echipei de implementare a proiectului: "Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 şi închiderea POSCCE 2007-2013"

Documentaţie concurs

Tematică şi bibliografie

Rezultat selecţie dosare

Rezultat soluţionare contestaţii selecţie dosare

Posturile vacante în administrația publică