Titlu anunț Program operațional Data publicării
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 03.08.2020
isConsultare publică, POCU: „Viitor pentru tinerii NEETs II” POCU 31.07.2020
isInstrucțiunea nr. 40/ 2020 privind localizarea activelor corporale și necorporale care compun sistemele de gestiune și monitorizare a rețelei, pentru proiectele finanțate în cadrul Acțiunii 2.1.1 „Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 31.07.2020
isConsultare publică, POIM: „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor” POIM 31.07.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” pot fi depuse până pe 14 august 2020 POCU 30.07.2020
isConsultare publică, POCU: „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” POCU 30.07.2020
isPOAT: „ADR Centru – Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 29.07.2020
isPOIM: Circulara DGOIT nr. 28820/ 2020 privind Planul de comunicare POIM 28.07.2020
isPOAT: „ADR SE – Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregatirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 28.07.2020
isConsultare publică, POIM: Ghidul pentru racordarea la rețeua de gaze naturale POIM 27.07.2020
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 24.07.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 24.07.2020
isPOCU: Listele intermediare a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” POCU 22.07.2020
isLista intermediară a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” POCU 21.07.2020
isAM POCU lansează apelurile de proiecte aferente Ghidului Solicitantului Condiții Specifice "Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II" POCU 21.07.2020
isRegistru pentru analiza și tratarea propunerilor primite în perioada consultarii publice privind ghidul de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 POAT 21.07.2020
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 20.07.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/761/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4, „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1 & 3.4. POCU 20.07.2020
isPOAD - consultare publică Ghidul Solicitantului “Acordarea de mese calde POAD”. POAD 20.07.2020
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/826/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II” Regiunea de dezvoltare Centru. POCU 20.07.2020
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 17.07.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !