Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU – Lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 25.10.2021 POCU 26.10.2021
isAM POCU din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3, 6.5, 6.6. POCU 21.10.2021
isInstrucțiunea nr. 4/14.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în cadrul Axelor 1-2 din programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 POIM 19.10.2021
isPOAD – Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico - finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte " POAD/980/1/3 - Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)" POCU 18.10.2021
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV” apel non-competitiv, Axa prioritară 6, OS 6.3, 6.5, 6.6. POCU 04.10.2021
isLista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30.09.2021 POCU 04.10.2021
isLista actualizată a fiselor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR POCU 01.10.2021
isOrdin nr. 1109/2021 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali POIM 01.10.2021
isOrdin nr. 1110/ 01.10.2021 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici POIM 01.10.2021
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”, apel competitiv, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3. și Obiectivul Specific 6.6. POCU 24.09.2021
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, apel competitiv, Axa prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1. și Obiectivul Specific 1.2. POCU 22.09.2021
isOrdinul MIPE nr. 1058/20.09.2021 pentru aprobarea Ghidului privind finanțarea proiectelor depuse pe Axele prioritare 6, 7, 9 transferate în cadrul Axei prioritare 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU POIM 21.09.2021
isGhidul Solicitantului POAD „Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii)” POAD 21.09.2021
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 20.09.2021
isAM POC publică o serie de clarificări cu privire la criteriile tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu POC 15.09.2021
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”, Axa prioritară 6 , PI 10.i, OS 6.3,6.5,6.6. POCU 15.09.2021
isAM POCU publică versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), înființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, în vederea implementării corecte a mecanismului DLRC POCU 13.09.2021
isPOC consultare publică – Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei POC 10.09.2021
isPOCU: Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, dupa finalizarea procesului de solutionare a contestatiilor, pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural. POCU 02.09.2021
isAM POC publică Ordinul nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3. POC 02.09.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !