Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOC: Lista contractelor semnate/ în implementare/ finalizate/ reziliate POC 2014 – 2020 – actualizare 21 septembrie 2020 POC 21.09.2020
isPOCU actualizează ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II” POCU 18.09.2020
isPOCU: Ghidul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” POCU 18.09.2020
isPOC: Ghidul solicitantului pentru Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere (apelul 3) POC 18.09.2020
isPOC: Actualizarea ghidului „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” (apelul 2) POC 18.09.2020
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 17.09.2020
isAM POCU publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/801/3/15 Operațiunea compozită OS 3.10, 3.11 - Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO). POCU 17.09.2020
isPOIM: Ordin nr. 1097/ 2020 pentru modificarea ghidului solicitantului OS 8.2 – POIM POIM 16.09.2020
isAM POIM publică NOTA COMUNĂ privind actualizarea condițiilor de finanțare din GS aferent OS 7.1 - Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 și NOTA privind procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare prin care unități administrativ teritoriale propun investiții de extindere/modernizare a rețelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice OS 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020 POIM 16.09.2020
isPOCU: Ghidul actualizat al indicatorilor pentru beneficiarii Programului POCU 16.09.2020
isAM POCU: corrigendum-ul la GS CS „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 11.09.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” pot fi depuse până pe 15 octombrie 2020 POCU 11.09.2020
isPOC: Apelul „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19” POC 11.09.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii” POCU 09.09.2020
isPOC: Ordinul 1056/ 2020 de modificare a ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 08.09.2020
isPOAT: Registrul pentru analiza și tratarea propunerilor primite în perioada consultării publice privind Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 în domeniul specializării inteligente POAT 08.09.2020
isPOIM, consultare publică: Ghidul „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” POIM 07.09.2020
isConsultare publică AM POCU: GS Solicitantului Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs - AP1 POCU 07.09.2020
isPOC, consultare publică: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE POC 07.09.2020
isPOAT: Ordinul nr. 894/ 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027 POAT 07.09.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !