Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate pentru apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” – Regiunea de dezvoltare Centru POCU 05.08.2020
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 04.08.2020
isPOAT: „ADR SE – Erată la Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 04.08.2020
isPOAT: Ordin pentru modificarea OMFE nr. 792/2020 privind Modelul Acordului de parteneriat POAT 03.08.2020
isPOAT: „ADR NE – Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 03.08.2020
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 03.08.2020
isConsultare publică, POCU: „Viitor pentru tinerii NEETs II” POCU 31.07.2020
isInstrucțiunea nr. 40/ 2020 privind localizarea activelor corporale și necorporale care compun sistemele de gestiune și monitorizare a rețelei, pentru proiectele finanțate în cadrul Acțiunii 2.1.1 „Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 31.07.2020
isConsultare publică, POIM: „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor” POIM 31.07.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” pot fi depuse până pe 14 august 2020 POCU 30.07.2020
isConsultare publică, POCU: „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” POCU 30.07.2020
isPOAT: „ADR Centru – Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 29.07.2020
isPOIM: Circulara DGOIT nr. 28820/ 2020 privind Planul de comunicare POIM 28.07.2020
isPOAT: „ADR SE – Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregatirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 28.07.2020
isConsultare publică, POIM: Ghidul pentru racordarea la rețeua de gaze naturale POIM 27.07.2020
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 24.07.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 24.07.2020
isPOCU: Listele intermediare a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” POCU 22.07.2020
isLista intermediară a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” POCU 21.07.2020
isAM POCU lansează apelurile de proiecte aferente Ghidului Solicitantului Condiții Specifice "Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II" POCU 21.07.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !