Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Școală pentru toți” POCU 11.09.2018
isAM POCU: corrigendum la ghidul solicitantului „Programul național de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii” POCU 10.09.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” POCU 10.09.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată” POCU 07.09.2018
isAM POC anunță lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA. POC 05.09.2018
isAM POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU POCU 05.09.2018
isAM POCU: corrigendum la ghidul solicitantului „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 31.08.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8. POCU 31.08.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6 POCU 31.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/18/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1) POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/20/4/2 „ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)” POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - Diaspora Start Up” POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte POCU/134/5/1 și POCU/137/5/1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/138/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)” POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/254/6/20/ „Curriculum Național pentru Învățământul Primar și Gimnazial” POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/140/4/2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)” POCU 30.08.2018
isAM POCU lansează apelul non-competitiv ”BURSA PROFESIONALĂ” POCU 29.08.2018
isAM POC publică observațiile din consultare publică pentru Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA POC 28.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii” POCU 24.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” POCU 24.08.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !