Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU deschide apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” AP 3/ PI 8 vii/ OS integrat 3.10, 3.11 POCU 16.03.2018
isAnunţ privind selecţia unei organizații neguvernamentale (ONG), partener instituție non-publică din cadrul partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare a POIM 2014-2020 POIM 13.03.2018
isCorrigendum-ul „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” POCU 13.03.2018
isAM POCU va prelungi, printr-un corrigendum, perioada de depunere a proiectelor cu privire la optimizarea oferelor de studii din învățământul superior până la data de 27 aprilie POCU 06.03.2018
isAM POCU anunță transmiterea, în sistemul MySMIS, a notificarilor privind rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru proiectele admise în evaluarea tehnică și financiară, urmare a soluționării contestațiilor - apelul POCU/90/6.13/6.14 POCU 06.03.2018
isPOCU: Proiecte aprobate aferente apelurilor 257/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" și 259/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I" POCU 06.03.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-educaţie POC 28.02.2018
isCorrigendum „Scheme naționale-programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” POCU 27.02.2018
isAM POIM a publicat Manualul de implementare pentru beneficiarii POIM 2014 – 2020 POIM 22.02.2018
is„Diaspora Start Up” – proiecte contractate POCU 20.02.2018
isRezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POCU 16.02.2018
isRezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POR 16.02.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru apelurile de proiecte POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I, POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată POCU 16.02.2018
isAnunț remediere deficiențe MySMIS2014/ SMIS2014+ Toate programele 14.02.2018
isAM POCU: listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte - POCU/284/1/3 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” și POCU/285/1/3 “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” POCU 09.02.2018
isAM POIM publică în consultare Ghidul solicitantului pentru Obiectivul Specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali POIM 09.02.2018
isAM POC lansează apelul Consolidarea şi asigurarea interoperabilității sistemelor IT dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente de viața – Secţiunea E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ POC 06.02.2018
isAM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” POCU 06.02.2018
isAM POC lansează apelul pentru Dezvoltarea RoEduNet POC 05.02.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru apelurile de proiecte POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I, POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată POCU 01.02.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !