Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman prelungește termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 5.1 POCU 12.05.2017
isLista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2 POCU 12.05.2017
isListele parțiale (cu excepția cererilor de finanțare aflate în etapa de contestații pe faza A-conformitate administrativă și eligibilitate) ale cererilor de finanțare aprobate, respectiv respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/85/5/1/ POCU 09.05.2017
isLista cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/86/5/1/ POCU 09.05.2017
isPOCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AXA PRIORITARĂ 7 ASISTENȚĂ TEHNICĂ POCU 2014-2020 și apelul de proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere POCU 05.05.2017
isLista rezultatelor contestațiilor dupa faza CAE Apel de proiecte POCU/19/4/1/ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiune dezvoltată POCU 04.05.2017
isLista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană- Diaspora Start Up POCU 02.05.2017
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/75/4/16 "SOLIDAR" POCU 28.04.2017
isLansarea concursului „PROIECTE DE 10 LA 10 ANI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ” Toate programele 28.04.2017
isCalendar estimativ evaluare cereri de finanțare depuse în 2016 POCU 14.04.2017
isAnunț privind solicitările de clarificări pentru proiectele aferente POCU/18/4/4.1, POCU/20/4/4.2, POCU/85/5/1 și POCU/86/5/1 POCU 14.04.2017
isModificarea Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 POR 14.04.2017
isConsultare publică FEAD POAD 13.04.2017
isAM POAT anunță modificarea a 3 anexe din Ghidul Beneficiarului POAT 13.04.2017
isProiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă și canalizare finanțate din fonduri publice POIM 11.04.2017
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată POCU 07.04.2017
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/85/5/1 şi POCU/86/5/1/ POCU 07.04.2017
isAnunț privind solicitările de clarificări pentru proiectele aferente POCU/89/3/7/ Diaspora Start Up POCU 06.04.2017
isConsultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.1. POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.6.1. POCU 31.03.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !