Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” POCU 03.07.2020
isPOCU: Lista finală și cea de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II” POCU 02.07.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare selectate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 02.07.2020
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 01.07.2020
isPOIM: Instrucțiunea nr. 30/ 2020 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/ 2017 privind modificarea Metodologiei de calcul a cheltuielilor generale de administrație, a cheltuielilor cu deplasarea membrilor Unității de implementare a Proiectului și a cheltuielilor cu salariile, pentru beneficiarii axelor prioritare 3-9 și corelarea bugetului proiectului/contractului de servicii pentru realizarea planului de management cu prevederile HG 1076/2004 POIM 01.07.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Innotech Student” pot fi depuse până pe 30 septembrie 2020 POCU 29.06.2020
isPOIM: A fost revizuit ghidul „Dezvoltarea infrastructurii feroviare” POIM 29.06.2020
isPOIM: A fost modificat ghidul „Dezvoltarea infrastructurii rutiere” POIM 29.06.2020
isPOIM: A fost modificat ghidul „Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale” POIM 29.06.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, pot fi depuse până pe 1 august 2020 POCU 29.06.2020
isMFE anunță actualizarea manualului MySMIS2014 Toate programele 26.06.2020
isPOCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”, pentru etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii POCU 25.06.2020
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar” POCU 22.06.2020
isPOIM: Aplicare prevederi referitoare la eligibilitatea costului forajului de exploatare stabilite prin Ghidul Solicitantului (GS) aferent Obiectivului Specific (OS) 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) - componenta producție, apelul de proiecte POIM/119/6/1 POIM 19.06.2020
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii” POCU 19.06.2020
isPOC: Apel pentru finanțarea proiectului suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI POCU 18.06.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” pot fi depuse până pe 3 august 2020 POCU 17.06.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Innotech Student” pot fi depuse în perioada 1 iulie – 15 septembrie 2020 POCU 15.06.2020
isPOCU: Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii” POCU 15.06.2020
isPOCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară POCU 15.06.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !