Rapoartele anuale de implementare - 2007-2013


POR

Raportul anual de implementare – 2012  (varianta înaintată către Comisia Europeană spre aprobare)

Raportul anual de implementare – 2011  

Raportul anual de implementare – 2010

Raportul anual de implementare – 2009

Raportul anual de implementare – 2008

Raportul anual de implementare – 2007

Comitetul de Monitorizare POR asigură eficacitatea și calitatea implementării Programului Operațional Regional, desfășurând sarcini stabilite conform Articolului 65 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 si prevederilor relevante din Articolul 66.

CM POR are următoarele responsabilitați principale:

- examinează si aprobă criteriile de selecție ale operațiunilor finanțate și aprobă orice revizuire a acestor criterii în funcție de necesitățile de programare;

- evaluează periodic progresele realizate pentru realizarea obiectivelor specifice ale programului operațional pe baza documentelor prezentate de autoritatea de gestiune;

- examinează rezultatele aplicării, în special realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare axă prioritară;

- poate sa propuna autoritații de gestiune orice revizuire sau orice examinare a programului operațional de natură să permită atingerea obiectivelor POR sau să îmbunatățească gestiunea sa, inclusiv cea financiară.


CM POR este prezidat de Șeful Autorității de Management, iar AM POR asigură secretariatul comitetului.
CM POR este format din:

-          Autoritatea de Management POR;

-          Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale Sectoriale;

-          Autoritatea de Management pentru noile Instrumente de Invecinare;

-          Unitatea Natională de Sprijin pentru Programele INTERREG;

-          Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar;

-          Autoritatea de Certificare si Plată;

-          Autoritatea de audit;

-          Parteneri socio-economici, reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor, Consiliul Economic si Social;

-          Reprezentanți ai unor asociații relevante, inclusiv reprezentând asociații ale APL;

-          Organime Intermediare POR;

-          Organisme și organizații care sunt reprezentative pentru temele orizontale;

-          Presedinții Consiliilor de Dezvoltare Regională.  


Componenta CM POR - anexa 1 regulament

Ședința CM POR 24-25 mai 2012

Ședința CM POR 22-23 noiembrie 2011

Ședința CM POR 10-11 noiembrie 2010

Ședință CMPOR 19-20 mai 2010

Ședința CM POR 22 - 23 octombrie 2009

Ședința CM POR 14 - 15 mai 2009

Ședința CM POR 27 octombrie 2008

Ședința CM POR 22 aprilie 2008

Ședința CM POR 13 decembrie 2007

Ședința CM POR 18 septembrie 2007

Ședința CM POR 16 august 2007

Hotărârile adoptate de Comitetul de Monitorizare a Regio - Programul Operaţional Regional

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR, 28 mai 2013

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR, 23-24 octombrie 2012

HOTĂRÂRI adoptate prin procedură scrisă de Comitetului de Monitorizare a POR, august 2012

HOTĂRÂRI ale ședinței Comitetului de Monitorizare a POR, 24-25 mai 2012

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR, 22-23 noiembrie 2011 

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR, 26-27 mai 2011

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR, 10-11 noiembrie 2010

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR, 19-20 mai 2010

HOTĂRÂRI adoptate prin procedura scrisa 11 martie 2010 

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR, 22-23 octombrie 2009 

HOTĂRÂRI adoptate prin procedura scrisa 27 august 2009 

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR, 14-15 mai 2009 

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR - 27 octombrie 2008 

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR - 22 aprilie 2008 

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR - 13 Decembrie 2007 

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR - 18 septembrie 2007 

HOTĂRÂRI ale şedinţei Comitetului de Monitorizare a POR - 16 august 2007

POSDRU

 Raportul anual de implementare 2012 - varianta înaintată către Comisia Europeană spre aprobare

 Raportul anual de implementare 2011 - varianta înaintată către Comisia Europeană spre aprobare

 Raportul anual de implementare 2010 -  aprobat de CM POSDRU la 24 mai 2011

 Raportul anual de implementare 2009 -  aprobat de CM POSDRU la 8 iunie 2010

 Raportul anual de implementare 2008 -  aprobat de CM POSDRU la 28 mai 2009

 Raportul anual de implementare 2007 - aprobat de CM POSDRU la 28 mai 2008 

 

Activitățile Comitetului de Monitorizare POSDRU

Rolul Comitetului de Monitorizare este să asigure eficacitatea şi calitatea implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prin îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Articolul 65 (Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006) şi aranjamentelor de monitorizare stabilite la Articolul 66 din acelaşi regulament. Acesta va asigura conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională şi va supraveghea realizarea obiectivelor POS DRU printr-o utilizare raţională a resurselor alocate.

CM POSDRU are în componenţă reprezentanţi ai diverselor structuri relevante pentru implementarea POSDRU şi este prezidat de Directorul General al AMPOSDRU.

Atribuţiile Comitetului de Monitorizare, potrivit Regulamentului general 1083/2006 sunt:

-          analiza şi aprobarea, în cele şase luni care urmează aprobării programului operaţional, a criteriilor de selecţie ale operaţiunilor finanţate şi aproba orice revizuire a acestor criterii în funcţie de necesităţile de programare;

-          evaluarea periodică a progreselor realizate pentru atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional, pe baza documentelor prezentate de AM POSDRU;

-          examinarea rezultatelor implementării, în special realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare axă prioritară şi evaluările menţionate la Articolul 48 (3) din Regulamentul General

-          examinarea şi aprobarea raportului anual şi a raportului final de implementare, menţionate la Articolul 67 din Regulamentul general;

-          va fi informat despre raportul anual de control sau despre partea din raport privind programul operaţional în cauză şi despre eventualele observaţii ale Comisiei în urma examinării acestui raport sau în ceea ce priveşte partea respectivă din raport;

-          propununerea către Autoritatea de Management a revizuirilor programului operaţional de natură să permită atingerea obiectivelor Fondurilor definite la Articolul 3 din Regulamentul general sau să îmbunătăţească managementul său, inclusiv cel financiar;

-          examinarea şi aprobarea propunerilor de amendare a conţinutului deciziei Comisiei privind contribuţia din Fonduri.

 

 Componenţa Comitetului de monitorizare pentru POS DRU
 Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Monitorizare pentru POS DRU
 Reuniunea Comitetului de monitorizare pentru POS DRU – 28 mai 2008

 Reuniunea Comitetului de monitorizare pentru POS DRU – 5 dec 2007

POSM

Raportul Anual de Implementare al POS Mediu 2014

Raportul Anual de Implementare 2014 

Raportul Anual de Implementare al POS Mediu 2013

Raportul Anual de Implementare 2013

Raportul Anual de Implementare al POS Mediu 2012

Raportul Anual de Implementare 2012


Evaluarea strategică de mediu POS Mediu

 

Comitet de monitorizare

Comitetul de Monitorizare pentru POS Mediu are ca rol principal monitorizarea eficacității și calității implementării programului. Din Comitet fac parte reprezentanți ai ministerelor cu rol de autoritate de management, ai asociațiilor patronale și profesionale relevante pentru domeniile finanțate prin POS Mediu, ai societății civile și ONG-urilor active în domeniul mediului, ai Comisiei Europene și ai instituțiilor financiare internaționale.

Hotărâre pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare al Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a acestuia.

 

 HG_nr. 834 din 25 iulie 2007 pentru aprobarea CM POS Mediu 2007-2013

 Hotărâre nr. 1 din 21.09.2007 – CM POS Mediu

 Hotărâre nr. 3 din 27.06.2008 – CM POS Mediu. Criterii de selecție fără derogări

Raportul Anual de Implementare al POS Mediu 2011

 Raportul Anual de Implementare 2011.

 Decizia Comisiei Europene C(2007) 3467 din 3 martie 2012.

 Anexa I - Situatia proiectelor majore si nemajore finantate prin POS Mediu

 Anexa II - Lista indicativa proiecte in pregatire POS Mediu

 Anexa III - Defalcarea utilizarii fondurilor pe categorii

 Anexa IV - Fise de monitorizare la 31.03.2012.zip
 

Comitetul de Monitorizare POS Mediu - a 9-a reuniune

 Prezentare POS Mediu General

 Prezentare CM nov.2011- Directia Fonduri Structurale Axele 2-4

 Prezentare CM nov.2011 - Directia Asistenta Tehnica - AXA 6

 Prezentare CM nov.2011 - privind modificarea procedurilor

 Prezentare CM nov.2011 - Directia Plati

 Prezentare CM nov.2011 – Evaluarea. Instrument de management

 Evaluarea - instrument de management. Traducere

 

Raportul Anual de Implementare al POS Mediu 2010

 Raportul Anual de Implementare a POS Mediu 2010

 Anexa V                 Utilizarea fondurilor pe categorii 

  

Raportul Anual de Implementare al POS Mediu 2009

 Raport Anual de Implementare POS Mediu 2009

 Anexa 1                 Stadiul îndeplinirii regulii n+3 la 31 decembrie 2009 

 Annex II                 Lista indicativa a proiectelor POS Mediu în pregătire la 31.05.2010

 Anexa III Axa prioritară 6 – Contracte de Asistenţă Tehnică 

 

Raportul Anual de Implementare al POS Mediu 2008

 Raportul Anual de Implementare a POS Mediu 2008

 Anexa 1 Lista indicativa proiecte majore 

 Anexa 2 Proiecte Asistență Tehnică 

 Anexa 3                 Stadiu proiecte 

 

Raportul Anual de Implementare a POS Mediu 2007

 Raportul Anual de Implementare a POS Mediu 2007

 Annex 1                 Proiecte majore POS.doc 

 Anexa 2 Proiecte de Asistență Tehnică 

 Anexa 3                 Stadiu proiecte POS Mediu

POST

Evaluarea strategică de transport POS Transport

Documentaţie privind evaluarea strategică de transport a POS Transport

 

Rapoarte Comitete de Monitorizare POST

 

 Raport Comitet de Monitorizare POST - Timisoara – 25.mai.2011

 Raport Comitet de Monitorizare POST - Sinaia – 23.nov.2010 

 

Raport Indicatori POST

 

Raport Activitatea 1 - Stabilirea valorilor de bază, a țintelor si după caz, a valorilor intermediare pentru indicatorii de monitorizare si evaluare a POST 

 

Raport JASPERS

 

Capitolul I       Cost Forecasting and Programme Management Study

   Final Report

Capitolul II      Cost Forecasting and Programme Management Study

           Task 10 Report - Risk Management 

Capitolul III    Cost Forecasting and Programme Management Study

   Risk Management Guidelines

Capitolul IV    Cost Forecasting and Programme Management Study

   Task 11 - Value Engineering

Capitolul V     Cost Forecasting and Programme Management Study

   Workshops

Capitolul VI    Cost Forecasting and Programme Management Study

   Country Report : Romania

   Plan de Acţiune JASPERS 2011

PODCA

 Raportul anual de implementare 2012           Iunie 2013

 Raportul anual de implementare 2011           August 2011

 Raportul anual de implementare 2010           Iunie 2011

 Raportul anual de implementare 2009           Iunie 2010

 Raportul anual de implementare 2008           Mai 2009